අපි ගැන

ACCURL යනු ලෝක වෙළඳපොලේ ලෝහ තහඩු උපකරණ නිපදවන ප්‍රසිද්ධ නිෂ්පාදකයෙකි. එහි සන්නාමය වන “ඇකර්ල්” වසර ගණනාවක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර ලෝහ තහඩු උපකරණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා වේ. අපගේ කණ්ඩායම නිෂ්පාදන සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය සහ විකුණුම් සඳහා කැපවී සිටී.

Our main products are: Laser Cutting Machine, Laser Tube Cutting Machine,Plasma & Flame Cutting Machine,Plasma Tube Cutting Machine,and Water Get Cutting Machine these sheet metal processing equipments.we are using advanced technology from German, Japan, and Italy.we can produce large Hydraulic Press and Press Brake more than 16000 ton & 16m.we are with professional R&D team, and we have World-class design and manufacturing capabilities.

Our production base lies in Bowang equipment industrial park, which is “China edge molding machine first town”. It’s just 30km from our factory to Nanjing Lukou airport, and closed to China Yangtze River Delta economic zone.we own convenient transportation and Customs Clearance.and registered capital is 32 million.

The "Accurl"covers a total area of 56,765 square meters. In workshop, we configure advanced vertical and Japan’s horizontal machining centers.we have 16m larger Floor Boring and Milling Machine these advanced CNC machining equipment and sophisticated detection equipments.

We’ll be unswervingly based on technological innovation, technology research and developing products, Emphasis on product quality and integrity of services."Accurl" have Talents in professional field to offer the installation, commissioning, training, after-sales service.Each client will get quality service on time.

We win large market at home and abroad through novel design, excellent quality and perfect after-sales service.

“Technology Innovation, China creation” is Accurl’s fundamental.
“Customer service, the pursuit of quality is Accurl’s Philosophy”
“Meet customer requirements, improve the quality continuously” is Accurl’s tenet.
We’ll continue going beyond ourselves.create value for clients, and offer better technology, products and service!

About